Ponuka
voľných miest

850 € až 1 100 € za mesiac Práca na plný úväzok
1 020 € za mesiac Práca na plný úväzok
1 300 € za mesiac Práca na plný úväzok Práca na čiastočný úväzok
1 080 € za mesiac Práca na plný úväzok
1 020 € za mesiac Práca na plný úväzok